Ingen konkursbo for salg pr 25.01.2020

Det garanteres ikke for gjenstandenes tekniske stand.